Grundgebyr og tømningspriser

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyr til storskrald og haveaffaldsordningerne dækker omkostningerne til bortskaffelse af affaldet. M.h.t. ordningen for farligt affald er der mulighed for at aflevere affaldet på genbrugsstationen, på apoteker, hos forhandlere af batterier m.v.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, lægger du det faste gebyr sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere, der står på din adresse.  

Ishøj  

  Gebyr 2017 ugetømning excl. moms Gebyr 2017 ugetømning incl. moms Gebyr 2017 incl. moms 14-dages tømning ** Gebyr 2017 incl. moms 2 x uge tømning
Dagrenovation
125 L sæk  1.200
1.500
0 0
Dagrenovation
140 L beholder
1.000
1.250
0 0
Dagrenovation - 
Rest- og madaffald
190 L
beholder
1.000
1.250
625
2.500
Dagrenovation -
Rest- og madaffald
240 L
beholder
1.000
1.250
625
2.500
Dagrenovation -
Rest- og madaffald
370 L
beholder
1.000
1.250
625
2.500
Dagrenovation -
Rest- og madaffald
400  til 600 L
beholder
1.959
2.448 1.224
4.897
Dagrenovation -
Rest- og madaffald
601  til 800 L
beholder
3.137
3.922
1.961
7.844
Dagrenovation
801 til 1.000  L
beholder
3.830
4.788
2.394
9.575
Dagrenovation
Kuber 1.000 L  *
8.266
10.333
5.166
20.665
Dagrenovation
Kuber 2.500 L  *
11.935
14.919
7.460
29.838
           
Dagrenovation
5 m3 nedgravede
beholder *
21.050
26.313
13.157
52.626
Dagrenovation
5 m3 nedgravede
dobbeltbeholder *
23.050
28.813
14.407
57.626
           
Dagrenovation
6 mvip -
container *
21.676
27.096
13.548
54.191
Dagrenovation
10 m3 vip -
container *
31.461
39.326
19.663
78.652
Dagrenovation
14 m3 vip -
container *
42.025
52.531
26.266
105.063
Dagrenovation
16 m3 vip -
container *
47.437
59.297
29.648
118.593
Dagrenovation
11 mophaler
container *
53.407
66.759
33.379
133.517
Dagrenovation
16 m3 ophaler
container *
67.717
84.647
42.323
169.293
Dagrenovation
 20 m3 ophaler
container *
77.502
96.877
48.439
193.754
Dagrenovation
20 m3
 Komprimatorcontainer *
127.733
159.667
79.833
319.333
Dagrenovation
25 m3
 Komprimatorcontainer *
152.444
190.555
95.278
381.110
   * køb og/eller leje af materiel indgår ikke i gebyret for 2017
       
  ** omfatter ikke ugetømning i juni-august
       
  Grundgebyr 2017 excl. moms Grundgebyr 2017 incl. moms
Haveboliger  2.200 2.750
Etageboliger 1.100 1.375
Sommerhuse 600 750
Kolonihaver 850 1.063
                             

 

601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder
601  til 800 L beholder