kompostkampagne 2017

Gratis kompost

Fra 20. marts til 30. april 2017 du afhente gratis kompost til haven på genbrugsstationerne. Komposten kommer fra komposteret haveaffald.
 
I de kommende uger kan alle borgere i Vestforbrændings ejerkommuner afhente gratis kompost på genbrugsstationerne. Komposten er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret på genbrugsstationen og i andre haveaffaldsordninger igennem det sidste års tid. Vi har bare komposteret det til dig.
 
Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen.

Læs mere på vestfor.dk

Affaldsfraktioner

Sortering

Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. Her kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

gå til sortering

INFORMATION

Beholderplacering

For at skraldemanden kan hente dit affald, er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

læs mere

tilmelding til genbrugsstationer

Virksomhed - tilmelding til genbrugsstationen

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationerne. Se mere om hvordan og hvorfor på vestfor.dk

Læs mere om tilmelding til genbrugsstationer

Farligt affald

Farligt affald

Som haveboligejer har du fået en rød miljøboks, som du skal bruge til at sortere dit farlige affald i, så det kan blive bortskaffet på forsvarlig vis.

Gå til farligt affald