Hjemmekompostering

Du kan kompostere den vegetabilske del af dit affald derhjemme.

Mad- og haveaffald, der kan hjemmekomposteres er:

 • Skræller *)
 • Grøntsager
 • Frugt
 • Nøddeskaller
 • Kaffegrums og teblade inkl. papirfilter
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomster
 • Potteplanter (uden potte)
 • Gødning og strøelse fra gnavere

*) Skræller fra visse frugter, især citrusfrugter og bananer bør undgås i større mængder, da de er vanskelige at kompostere, hvis de er sprøjtet med mughæmmende midler
 

Affald, der ikke må hjemmekomposteres:

 • Kogte og stegte grøntsager/frugt
 • Brød- og kagerester
 • Sovs
 • Fedt
 • Rester af kød, fisk og pålæg

Kompostbeholderen

Kompostering skal finde sted i en lukket kompostbeholder eller i mile. Uanset valg af metode skal komposteringsområdet fremstå klart afgrænset og ryddeligt.

Kompostbeholder eller mile skal placeres mindst 1 m fra naboskel og må i øvrigt ikke give lugtgener i omgivelserne.

Der kan etableres lokalkompostering af vegetabilsk affald fra grupper af borgere og grundejere, hvor mere end 10 husstande deltager. Det kræver dog forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan kommunen nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom.


Andre har læst

Madaffald
Haveaffald
Flisning af Haveaffald