affald i ishøj

Affald fra din bolig

Ishøj Kommune gør det nemt for dig at komme af med affaldet - effektivt og miljørigtigt.
 
Ud over almindeligt affald, henter vi også storskrald, haveaffald og farligt affald. Desuden kan du komme af med affald på genbrugsstationen eller i kuberne til glas og papir.

Benyt vores selvbetjening og se, hvornår du får afhentet mad/restaffald, plast/papir, glas/metal, storskrald og haveaffald. Her kan du også melde, hvis dit affald ikke er hentet.

Gå til tast-selv selvbetjening

Selvbetjening

Selvbetjening

Se dine forskellige muligheder i oversigten over løsninger til selvbetjening

Gå til selvbetjening

Affaldsfraktioner

Mit affald

Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. Se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Afhentning af affald

Afhentning af affald

Se hvornår du får afhentet mad/restaffald, plast/papir, glas/metal, farligt affald, storskrald og have-affald.

gå til afhentning af affald

INFORMATION

Beholderplacering

For at skraldemanden kan hente dit affald, er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

læs mere

beholdere

Bestil en beholder

Du kan bestille eller afbestille beholdere til affald, hvis dine behov ændrer sig.

gå til bestil en beholder