Genanvendeligt erhversaffald

Virksomhederne skal kildesortere og aflevere deres genanvendelige affald fra til genanvendelse.

Genanvendeligt affald er f.eks.: 

  • papir 
  • pap 
  • glas 
  • plast 
  • metal 
  • træ 
  • genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald. 

Frit valg af behandlingsanlæg

Du kan som virksomhed frit vælge, hvem du vil aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til. Du kan finde registrerede transportører, godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg i Miljøstyrelsens Affaldsregister. 

Hvis du er i tvivl om reglerne for håndtering af en bestemt slags affald, er du altid velkommen til at kontakte Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 80 20 80 30 eller e-mail: kundeservice@vestfor.dk, som vil kunne hjælpe og vejlede dig.

Andre har læst

Kontakt kundeservice
Genbrugsstationer