Fritagelse for gebyr

Hvis din virksomhed har fået en opkrævning for affaldsgebyrer, har du mulighed for at søge om fritagelse - under visse betingelser.

Du kan ansøge om fritagelse for affaldsgebyr:

  • Hvis virksomhedens årlige momsomsætning i 2016 var under 300.000 kr. 
  • Hvis virksomheden er nystartet i 2017 og kan dokumentere at momsomsætningen var under 300.000 kr. i 2017.
  • Hvis du med al sandsynlighed kan dokumentere at der ikke er noget affald i din virksomhed. 

En fritagelse gælder altid kun for det pågældende gebyrår.

Hvis din virksomhed ligger i Ishøj Kommune og opfylder kravene om fritagelse, kan du søge om fritagelse via hjemmesiden virk.dk
Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen; CVR-nummer og p-nummer.

Husk at søge om fritagelse inden for den gældende tidsfrist. Tidsfristen fremgår altid af følgebrevet, udsendt sammen med fakturaen.

Andre har læst

Spørgsmål og svar om gebyrer
Regulativ for erhversaffald