Fritagelse for gebyr

Hvis din virksomhed har fået en opkrævning for affaldsgebyrer, har du mulighed for at søge om fritagelse - under visse betingelser.

Du kan søge om fritagelse, hvis:

  • din virksomhed i 2 år før gebyråret havde en omsætning på under 300.000 kr.
  • var nystartet året før, og havde en omsætning på under 300.000 kr.
  • virksomheden ikke har noget affald

En fritagelse gælder altid kun for det pågældende gebyrår (indeværende år).

Hvis din virksomhed ligger i Ishøj Kommune og opfylder kravene om fritagelse, kan du søge om fritagelse via hjemmesiden virk.dk
Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen; CVR-nummer og p-nummer.

Husk at søge om fritagelse inden for den gældende tidsfrist. Tidsfristen fremgår altid af følgebrevet, udsendt sammen med fakturaen.

Andre har læst

Spørgsmål og svar om gebyrer
Regulativ for erhversaffald