Anmeldeskemaer

Anmeldelsesskema til bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg.

Anmeldelsesskema til screening for PCB i byggeaffald.

Hvis du ejer en bygning eller et anlæg, som er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, og hvis den nedrivning eller renovering, som du skal i gang med, omfatter mere end 10 m2 eller mere end 1 ton affald – eller hvis der skal ske udskiftning af termoruder, som kan være fremstillet i den nævnte periode - skal du sørge for at screene bygningen for PCB inden arbejdet påbegyndes. Du skal udfylde og sende et skema for anmeldelse og screening for PCB i byggeaffald.

Anmeldeskema for asbestholdigt affald

Hvis du overvejer at rense eller nedrive asbestholdige tagbelægninger, facader eller andre bygningsdele, der indeholder asbest, skal du være opmærksom på at asbest er farligt, og at der er nogle forholdsregler og regler, som du skal overholde.

Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet til ishøj Kommune senest 14 dage før, du skal af med affaldet. Du skal benytte dette anmeldeskema for asbestholdigt affald
 

Andre har læst

Spørgsmål og svar om gebyrer
Regulativ for erhvervsaffald
Gebyrer for erhvervsaffald