Gode råd om affald

Affald er ikke bare affald, men kan blive til nye produkter. Det nytter at sortere. Når affald bliver sorteret rigtigt, betyder det mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og et bedre miljø.

Sortering

Det er kommunens affaldsregulativ, som fastsætter hvilke affaldstyper, der skal sorteres i.
De mest almindelige affaldstyper er:

Dagrenovation

Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer.
Eksempler på dagrenovation er:

 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Bind
 • Vatpinde
 • Sæbepulveremballage
 • Vægkalender
 • Juicekartoner
 • Mælkekartoner
 • Snavset pap
 • Snavset papir
 • Snavset plast
 • Snavset konservesdåser
 • Servietter
 • Støvsugerposer
 • Køkkenrulle
 • Madaffald
 • Fødevareemballage
 • Hygiejneaffald (tandbørster, tandpastatuber, skrabere osv).
 • Sod/aske fra brændeovn
 • Gødning og strøelse fra gnavere
 • CD'er og DVD'er
 • Barberskumsdåser

Dagrenovation er altså det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret alle andre typer affald fra. Der skal sorteres fra til genbrug, storskrald eller anden særlig behandling og eventuelt kompostering.

Resten af affaldet er f.eks. mælkekartoner, bakker fra kød, kød, fisk og andre madvarer, støvsugerposer, hygiejnebind, bleer, cigaretskod og snavsede konservesdåser.

Glas og flasker

Glas og flasker omfatter glasemballage som har indeholdt føde- eller drikkevarer. Glasemballager skal være tømt og skyllet før de lægges i beholderen.

Affald som IKKE er GLAS: Porcelæn, stentøj, keramik, elpærer, lysstofrør, glasskår og spejle samt glas fra vinduer, drivhuse og akvarier afleveres på den kommunale genbrugsstationen

Papir

Papir til genanvendelse er rent, tørt papir. F.eks Aviser, ugeblade, reklamer, tryksager skrivepapir og telefonbøger.

Pap

Pap til genanvendelse er rene tørre papkasser, bølgepap og karton. Papkasserne slås sammen , så de fylder mindst muligt.

Pizzabakker og æsker som har være i direkte berøring med madvarer hører ikke til i papcontaineren, da der som regel er madrester på. De skal sammen med dagrenovationen.

Storskrald

Storskrald er kasseret indbo . Det skal yderligere sorteres i følgende typer affald:

 • Småt brændbart affald under 1 meter samt gulvtæpper. Affaldet går til forbrænding.
 • Stort brændbart, som træmøbler og lignende løst inventar over 1 m. Trærødder over 15 kg. Stort brændbart knuses og brændes.
 • Jern og metal, herunder Alle typer jern og metal. tomme øl- og sodavandsdåser modtager vi også. Tryk dem gerne sammen så de fylder mindre.

Bildele modtages ikke men mindre bildele kan afleveres på genbrugsstationen. Større bildele kan afleveres hos en skrothandler.

Kølemøbler

Alle typer hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, komfurer, køleskabe og frysere.

Kølemøbler må ikke indeholde madvarer.

Elektronikaffald så som elektriske, batteridrevne og elektroniske produkter, f.eks. computere, tv-apparater, videomaskiner, støvsugere kaffemaskiner, el-værktøj, el-legetøj.

Almindelige lamper skal lægges sammen med jern.

Elektronikaffald sendes videre til virksomheder som skiller det ad og sender delene til oparbejdning og genanvendelse på andre virksomheder.

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er ikke storskrald. De kan køres til den kommunale genbrugsstation.

Haveaffald

Haveaffald er græs, blade, andet grønt nedfaldsfrugt, kvist og grene under Ø10 cm. Haveaffaldet køres til kompostering, og omdannes til muld, som kan genanvendes i haver og parker til jordforbedring.

Trærødder og træstammer må ikke lægges sammen, men kan køres til den kommunale genbrugsstation.