Kommunens affaldsplan

Affaldsplanen indeholder rammerne for Ishøj Kommunes affaldsplanlægning 2013- 2024, men med særlig fokus på de første 6 år. Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.

Den nuværende affaldsplan har 3 hovedmålsætninger:

  • Ressourcerne skal hentes ud af affaldet og bruges
  • De problematiske og farlige stoffer skal sorteres fra og behandles sikkert
  • Der skal i endnu højere grad satses på god kommunikation og dialog med borgere og virksomheder

Målsætningsdelen præsenterer vision og mål, mens Planlægningsdelen består af en række relevante indsatsområder under de enkelte mål, som kommunen har valgt at sætte særligt fokus på.

Andre har læst

Priser
Regler regulativ