Grundgebyr og tømningspriser

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyr til storskrald og haveaffaldsordningerne dækker omkostningerne til bortskaffelse af affaldet. M.h.t. ordningen for farligt affald er der mulighed for at aflevere affaldet på genbrugsstationen, på apoteker, hos forhandlere af batterier m.v.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, lægger du det faste gebyr sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere, der står på din adresse. 

Gebyrer 2019, inkl. moms

Materiel  Ugetømning  14 dagstømning  2 x ugetømning 
60 L sæk - kan ikke bestilles
750 500 1.500
120 L beholder - kan ikke bestilles 1.300 867 2.600
125 L sæk
1.300 867 2.600
140 L beholder - kan ikke bestilles
1.300 867 2.600
180 L beholder - kan ikke bestilles 1.300 867 2.600
190 L beholder 1.300 867 2.600
190 L to-kammerbeholder 1.300 867 2.600
240 L beholder 1.300 867 2.600
240 L to-kammerbeholder 1.300 867 2.600
360 L beholder - kan ikke bestilles 1.500 1.000 3.000
370 L beholder 1.500 1.000 3.000
370 L to-kammerbeholder 1.500 1.000 3.000
400 L minicontainer 2.500 1.667 5.000
660 L minicontainer 4.300 2.867 8.600
700 L minicontainer - kan ikke bestilles 5.000 3.333
10.000 
770 L minicontainer - kan ikke bestilles
5.000
3.333
10.000 
800 L minicontainer - kan ikke bestilles
5.000
 3.333 10.000 
1000 L minicontainer - kan ikke bestilles
5.000
 3.333 10.000 
4 m3 vippe
22.000 14.667 44.000
6 m3 vippe
28.000 18.667 56.000
8 m3 vippe
34.000 22.667 68.000
10 m3 vippe
40.000 26.667 80.000
12 m3 vippe
46.000 30.667 92.000
14 m3 vippe
52.000 34.667 104.000
16 m3 vippe
58.000  38.667 116.000
Nedgravet 1 m3 19.300 12.867 38.600
Nedgravet 2 m3 23.300  15.533  46.600
Nedgravet 2½ m3 25.300 16.867 50.600
Nedgravet 3 m3 30.000 20.000 60.000
Nedgravet 4 m3 31.400
20.933 62.800
Nedgravet 5 m3
37.900 25.267 75.800
10 m3 ophaler
67.000 44.667 134.000
11 m3 ophaler 70.000 46.667 140.000
12 m3 ophaler
73.000 48.667 146.000
16 m3 ophaler
85.000 56.667 170.000
20 m3 ophaler
97.000 64.667 194.000
8 m3 komprimator
100.000 66.667 200.000
14 m3 komprimator
120.000 80.000 240.000
16 m3 komprimator
130.000 86.667 260.000
20 m3 komprimator 160.000 106.667 320.000
25 m3 komprimator 191.000 127.333 382.000

 

Særgebyrer Ishøj
Vask af beholder 140 - 370 l
75
Vask af beholder 400 - 1000 l
100
Mærkater til ekstrasække (4 stk.)
125

 

Grundgebyr   Ishøj
Havebolig
2.680
Etagebolig 1.220
Sommerhus 1.220
Haveforening 950
Lille institution 2.880
Mellem institution 5.660
Stor institution 9.255