Grundgebyr og tømningspriser

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyr til storskrald og haveaffaldsordningerne dækker omkostningerne til bortskaffelse af affaldet. M.h.t. ordningen for farligt affald er der mulighed for at aflevere affaldet på genbrugsstationen, på apoteker, hos forhandlere af batterier m.v.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, lægger du det faste gebyr sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere, der står på din adresse. 

  Beholdertype  Gebyr 2018 ugetømning
incl. Moms 
Gebyr 14 dages tømning
inc. Moms

Dagrenovation  125 l sæk
1.500
1.000
Dagrenovation
140 l beholder
1.250 833
Dagrenovation mad/rest
190 l beholder
1.250
833*
Dagrenovation mad/rest
240 l beholder
1.250
833*
Dagrenovation mad/rest
370 l beholder
1.250
833*
Dagrenovation
660 l beholder
4.313
2.875
Dagrenovation
770 l beholder
5.000
3.333
*Omfatter ugetømning i juni - august  

 

  Grundgebyr 2018
incl Moms 
Haveboliger  2.750
Etageboliger 1.125
Sommerhuse 1.063
Kolonihaver 750