Gebyrer til renovation i Ishøj Kommune FAQ

Hvordan opkræves renovation?
Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune. 
Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2018. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På skattebilletten for 2019 får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret ordning.

Opgørelsen følger ikke kalenderåret
Vestforbrænding beregner opgørelsen 1 måned før kommunen afregner ejendomsskatten. Opgørelsen er derfor forskudt i forhold til kalenderåret, så den starter og slutter midt i oktober. 

Jeg har ændret ordning sidst i oktober 
Ændringer i beholderstørrelse eller i tømmeinterval efter midten af oktober vil først være en del af opgørelsen næste år. Ved opgørelse næste år, vil den endelige afregning vise, om du har betalt for meget eller for lidt. På samme måde som med restskat, el og vand.

Der er fejl i min opkrævning 
Hvis du mener din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice ved at klikke her.

Vestforbrænding vil derefter behandle din sag.

Hvis du har ændret ordning i oktober eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2019. 

Hvad dækker gebyrerne 
Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af tørre materialer til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af dagrenovation, restaffald og madaffald.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?
Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr. 

Hvis dit hus er revet ned, eller erklæret uegnet til beboelse, kan du fritages for beholdergebyr. 

Hvis du ønsker fritagelse skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice ved at klikke her. Fritagelsen gælder fra det tidspunkt vi har behandlet din sag.