Nyhed om haveaffald og storskrald

- 19-05-2017

GODE RÅD TIL AT KOMME AF MED STORSKRALD

Vi er godt i gang med sæsonen for at rydde op på lofter, indkørsler og skure. Derfor har vi samlet de typiske spørgsmål, som vi får til Storskrald.

Hvornår bliver mit storskrald hentet?

Storskrald bliver hentet en gang om måneden. Gå ind på din TastSelv selvbetjening og se, hvilken dag dit storskrald bliver hentet. Læs herunder, hvordan du skal emballere og anbringe affaldet.

Hvem kan få afhentet storskrald?

Alle haveboliger kan få afhentet storskrald. Haveforeninger/kolonihaver er ikke omfattet af ordningen, og kan derfor aflevere storskraldsaffald på genbrugsstationen.

Hvordan skal jeg mærke storskraldet?

Du skal mærke genstande, som normalt kan findes i en indkørsel, såsom cykler, barnevogne, skraldestativer m.m. med teksten "Storskrald", før du får hentet affaldet.

Hvor skal jeg sætte mit storskrald?

Storskrald stilles ud tidligst dagen før og senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.
Storskrald sættes umiddelbart uden for ejendommen ved skel på fortovet eller i rabatten – ikke i indkørslen.
Genstande, som normalt kan findes i en indkørsel, såsom cykler, barnevogne, skraldestativer etc., skal også sættes ud på fortovet eller i rabatten.

Hvis du bor i et område med stisystemer, stiller du affaldet ud til nærmeste vej eller P-plads, hvor skraldebilen kan køre.
 

Hvordan skal jeg sætte storskraldet ud?

Du sorterer storskraldet i affaldstyper, når du stiller det ud. Det er vigtigt for skraldemændene, at der er en klar afgrænsning mellem de enkelte affaldstyper. 

Hvordan skal jeg emballere storskraldet?

Benyt klare plastsække til mindre genstande eller bundt dem med snor.Papaffald skal du bundte med snor af naturfibre.Enhederne må hver maksimalt veje 10 kg. Større genstande, såsom møbler, hårde hvidevarer og lignende må dog gerne veje mere.Der er ingen begrænsninger i antallet af enheder, der kan afleveres pr. husstand.

Hvad må jeg stille til storskrald? 

Du må sætte følgende typer affald ud til storskrald:

 • Pap, bølgepap og karton
 • Møbler – fx sofaer og springmadrasser
 • Stort jern og metal – det metal, som ikke kan være i din beholder til metal fx cykler
 • Elektronik og hårde hvidevarer – fx computere, TV og støvsugere
 • Keramik og porcelæn (skal stilles i klare sække)
 • Brændbart – fx gulvtæpper, flamingo og lign. som ikke kan være i beholderen til restaffald
 • Spejle (mindre og defekte spejle skal stilles i klare sække)
 • Blød PVC fx regntøj, gummistøvler eller haveslanger (skal stilles i klare sække)

Må ikke stilles til storskrald (skal derfor på genbrugsstation):

 • Byggeaffald
 • Sanitet – fx toiletter og håndvaske
 • Lysstofrør
 • Radiatorer
 • Gasflasker
 • Vinduer og rudeglas
 • Miljøfarligt affald

 GODE RÅD TIL AT KOMME AF MED HAVEAFFALD

Vi er godt i gang med sæsonen for at klippe hæk, plante nye blomsterbede og luge ud i skvadderkål og andet ukrudt i haven. Derfor har vi samlet de typiske spørgsmål, som vi får til Haveaffald.

Hvornår bliver mit haveaffald hentet?

Haveaffald hentes en gang om måneden i perioden fra marts til og med november. Du skal stille dit haveaffald ud ved skel tidligst dagen før det hentes, og senest samme dag inden kl. 6.00. Beholdere skal stilles, så håndtaget vender ud mod vejen. 

Hvem kan få hentet haveaffald?

Alle haveboliger kan få afhentet haveaffald. Sommerhuse og haveforeninger/kolonihaver er dog ikke omfattet af ordningen, men kan aflevere haveaffaldet på genbrugsstationen.

Se i TastSelv selvbetjening hvilken dag dit haveaffald bliver hentet. Start med at vælge din kommune og indtast derefter din adresse. Du kan også aflevere haveaffald på genbrugsstationen.

Hvad må jeg stille til haveaffald? 

Du må sætte følgende typer affald ud til haveaffald:

 • Grene under 15 cm i tykkelse
 • Græsafklip
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Bambus
 • Ukrudt
 • Hækafklip
 • Buske
 • Planter uden urtepotte

Må ikke stilles til haveaffald:

 • Du må ikke sætte følgende typer affald ud til haveaffald:
 • Træstubbe, trærødder og stammer over 15 cm i diameter – skal på genbrugsstationen
 • Madaffald – skal til madaffald
 • Jord – skal på genbrugsstation

Kan jeg benytte en beholder til haveaffald?

Hvis du ønsker en beholder til haveaffald, skal du selv anskaffe den. Og der gælder følgende krav til beholderen:
Beholderen skal være enten 140 liter, 240 liter, 360 liter eller 400 liter.

 • Beholderen kan købes bl.a. i byggemarkeder og hos vognmænd.
 • Beholderen skal være forsynet med nummeret 840-1 som tegn på, at den lever op til standarderne.
 • Beholderen skal IKKE tilmeldes, men blot stilles ud dagen før eller senest kl. 6.00 på tømmedagen.

Hvordan skal jeg emballere mit haveaffald?

Du kan komme haveaffald i papirsække eller bundte det. Du skal selv anskaffe sækkene.

 • Grene bundter du med snor af naturfibre, f.eks. bomuld - ikke ståltråd eller nylonsnor.
 • Bundter med grene må højst være 1,5 meter lange. Grene må højst være 15 cm tykke.
 • Blade, nedfaldsfrugt, afklip og ukrudt skal lægges i kompostérbare papirsække. Luk ikke sækkene; skraldemanden skal kunne se, at sækkene indeholder haveaffald.
 • Sække og grenbundter må højst veje 10 kg.