Kæmpe JA TAK til reklamer og aviser - de skal bare være brugte

I Ishøj Kommune siger vi JA TAK til reklamer og aviser efter, du har læst dem. Vi genanvender nemlig dit papiraffald fremfor at brænde det. På den måde skåner vi miljøet og sparer ressourcer som vand og energi.

- 06-04-2017

Papir er ikke bare papir

Når vi genanvender papir i stedet for at fælde flere træer, kan vi spare på brugen af kemikalier og vand, og vi kan reducere udledningen af CO2 (Wuppertal Institute, 2014).

 

Fra affald til reklamer

Som borger i Ishøj Kommune skal du sortere papir ved husstanden. Når skraldemanden henter dit papiraffald, bliver det omlastet på Vestforbrænding, hvorfra det bliver transporteret til Stena Recycling. 

Hos Stena Recycling genbruger de papirfibrene fra papiraffaldet til nyt papir, som rulles op på otte meter brede papirruller, der kan blive flere hundrede meter lange. Papiret bliver solgt videre og bruges til reklamer, avispapir og andre tryksager.

Papir kan genbruges op til syv gange. Når kvaliteten af papiret bliver ringere i takt med, at vi genanvender det flere og flere gange, bliver det med tiden til pap. Rent papir, og særligt skrive- og printerpapir, indeholder den bedste fiberkvalitet.

Når fibrene bliver for korte til at kunne genanvendes til papirprodukter, bliver de ødelagte og korte papirfibre brændt på papirfabrikken og er således med til at producere varme og energi til tørringen af nyt papir.

Det er derfor, at vi i Ishøj Kommune synes at papiraffaldet er for godt til at smide ud!

 

Det betaler sig

Stena Recycling genanvender mindst 93 % af det papir, de modtager. Genanvendelsesprocenten afhænger af, hvor godt papiret er sorteret. Så jo bedre vi er til at sortere vores papir, des mere går til genanvendelse.

Vidste du, at...

  • en almindelig husstand i Danmark i gennemsnit smider 28 kg papir ud om året, som kunne være genanvendt i stedet for at blive brændt (Miljøstyrelsen)
  • et kilo aviser kan blive til 32 æggebakker. Du skal altså kun gå ud med ét bundt aviser eller reklamer, for at der er nok papir til 32 nye æggebakker (Miljøstyrelsen)
  • der ikke må komme pap i papircontaineren, da pap genavendes for sig selv. 

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside www.kendditaffald.dk kan du finde mere information om genanvendelse af affald.