Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Siden bliver løbende opdateret.

Hvad indeholder den nye affaldsordning?
Den indebærer, at du som borger fremover skal sortere dit genanvendelige affald fra restaffaldet. 

  • Hvis du bor i villa eller rækkehus med egne beholdere vil du få tre nye beholdere: en til rest-/madaffald, en til plast/papir en til og metal/glas. Derudover vil du også få en lille rød miljøboks til dit farlige affald.
  • Hvis du bor i etageejendom eller rækkehus med fælles beholdere vil der blive opsat nye beholdere til disse affaldstyper. Levering af nye beholdere til etageboliger og rækkehuse uden egne beholdere vil ske løbende. Alle boligområder vil blive kontaktet af kommunen for at planlægge tidspunkt for opstart. Den nye affaldsordning dækker også storskrald og haveaffald.

Kan jeg melde mig fra den nye ordning?
Nej, det kan du ikke, det er en obligatorisk ordning. 

Hvad sker der med storskraldsordningen?
Storskraldordningen fortsætter som nu med ruteindsamling én gang om måneden.

Hvad sker der med haveaffaldsordningen?
Haveaffaldsordningen fortsætter som nu med ruteindsamling hver måned fra marts til november. 

Hvor store er de forskellige affaldsbeholdere?

  • De tre todelte beholdere er hver 108 cm høje, 58 cm bredde og 74 cm i dybden og kan indeholde 240 liter affald fordelt i to rum. Alle beholderne er grå og med to hjul, så de kan køres af skraldemanden.
  • Den røde miljøboks til farligt affald er på 21 liter og måler 37,4 cm i længden, 26,5 cm i bredden og 27,5 cm i højden. 
  • Beholderen til madaffald (biospanden) er ca. 28 cm i højden, 20 cm i bredden og 15 cm i dybden. Bioposen er ca. 37,5 cm i bredden og ca. 40 cm i højden og kan rumme ca. 5 liter madaffald.

Findes de todelte beholdere i andre størrelser - og i så fald hvilke?
Ja, de findes i 190 liter eller 370 liter. Beholderen på 190 liter er 101 cm i højden, 48,5 cm i bredden og 72,5 i dybden. beholderen på 370 liter er 101 cm i højden, 62 cm i bredden og 85 cm i dybden.

Hvem ejer dine nye beholdere?

Ishøj Kommune ejer beholderne og sørger for evt. udskiftning eller reparation, hvis de skulle blive beskadiget.

Kan jeg få større eller mindre beholdere?
Ja, det kan du godt, men vi anbefaler, at du prøver den, inden du beslutter dig for at bytte den til en anden størrelse. Skal beholderen til mad/restaffald være større koster det ekstra at få den tømt, og hvis du ønsker den mindre vil det blive billigere.

Kan jeg dele mine beholdere med min nabo?
Ja, du kan dele dine beholdere til plast, papir, glas og metal med din nabo men ikke din beholder til rest- og madaffald. Kontakt Kundeservice på E-mail: kundeservice@vestfor.dk.

Skal jeg køre de nye beholdere ud til skel inden tømning?
Nej ikke nødvendigvis. Afhentning af beholdere kan være op til 20 meter fra skel.
Det betyder, at adgangsvejen skal leve op til kravene om fast køreunderlag, ingen trapper/stigninger etc.  

Kan jeg få flere biospande?
Nej, der vil kun blive udleveret en biospand per husstand. Ønsker man flere biospande i hjemmet, er det muligt at købe dem på nettet eller i byggemarkeder.

Hvornår bliver mine beholdere tømt?
Beholdere til mad og restaffald tømmes hver uge
Beholderen til plast og papir tømmes hver 3. uge
Beholderen til glas og metal tømmes hver 8. uge

Du kan tilmelde dig 14. dages tømning af mad- og restaffald. Dog skal du være opmærksom på, at der i sommerperioden - juni, juli og august - stadig vil være tømning hver uge. 

Hvor tit bliver den røde miljøboks hentet?
Den røde miljøboks tømmes sammen med rest- og madaffald hver uge. Når du vil have tømt din røde miljøboks sætter du den sammen med din beholder til rest- og madaffald. Så tager skraldemanden den med på bilen, hvis der er plads og sætter en tom miljøboks til dig. Har skraldemanden ikke plads den på gældende dag, tager han din miljøboks med ugen efter.

Jeg har farligt affald, der ikke kan være i miljøboksen. Hvad gør jeg så?
Det farlige affald, der ikke kan være i den røde miljøboks, skal du aflevere på genbrugsstationen.

Hvordan er jeg sikker på, at affaldet ikke bliver blandet sammen, når det bliver hentet?
De nye skraldebiler er inddelt i to rum ligesom dine beholdere, så affaldet ikke bliver blandet. Det vil også være forskellige skraldebiler, som henter dit mad- og restaffald, dit plast og papir samt dit glas og metal. På den måde sikres det, at affaldet ikke bliver blandet sammen.

Hvad sker der med affaldet, når det er blevet hentet af skraldemanden?
Skraldebilerne kører til Vestforbrænding, hvor affaldet afsættes til genanvendelse og bliver herefter omdannet til nye materialer og produkter.

Hvad gør jeg, hvis beholderen er fuld før tømning?
Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine beholdere med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden dem med – du må ikke blande affaldstyperne sammen, så en sæk til hver type affald. Hvis det sker tit, skal du overveje at få en større beholder. Det vil ikke koste dig ekstra med en større beholder.

For rest- og madaffald skal du kontakte Kundeservice og få at købe et klistermærke inden du sætter en sæk ud. Her skal du også være opmærksom på, at du skal betale for de ekstra sække-mærkater.

Hvad er en adgangsvej?
Din adgangsvej er den vej, skraldemanden bruger til at hente dine beholdere. Du kan se kravene til din adgangsvej her.

Hvor må jeg sætte mine beholdere?
Du må sætte dine beholdere på en standplads op til 20 meter fra skel så længe din adgangsvej lever op til kravene om adgangsvej, som du kan se her. Beholderen skal stå med håndtaget og hjul udad, når den skal tømmes, så skraldemanden nemt kan få den med sig. Da låget er todelt, kan du altid åbne den fra begge sider.

Hvad skal jeg gøre med mit madaffald?
Når du får dine tre affaldsbeholdere, vil du også få leveret en grøn biospand samt bioposer til dit madaffald. Det er vigtigt, at du bruger bioposerne til dit madaffald, da de er naturligt nedbrydelige. 

Jeg har hørt, at madaffaldet lugter, er det rigtigt?
Når du skal sortere dit madaffald har vi en række anbefalinger, så du kan mindske lugtgener. Madaffaldet kan nemlig komme til at lugte, hvis ikke du følger anbefalingerne. Du kan se anbefalingerne og hvad der skal til madaffald her.

Hvad bliver madaffald brugt til?
Madaffaldet bliver kørt til Biovækst A/S, hvor det omdannes til biogas og kompost.

Skal madaffaldet i bioposer, inden det kommer i beholderen?
Ja, madaffaldet skal i komposterbare bioposer inden, det kommer i beholderen.

Skal restaffaldet i poser, inden det kommer i beholderen?
Ja, restaffaldet skal i almindelige poser inden, det kommer i beholderen.

Hvad sker der med storskrald?
Storskraldsordningen fortsætter som hidtil med afhentning én gang om måneden.

Hvad med haveaffald?
Haveaffaldsordningen fortsætter som hidtil med afhentning én gang om måneden fra marts til november. 

Hvor stor er min nye miljøboks?
Den røde miljøboks til farligt affald er på 21 liter og måler 37,4 cm i længden, 26,5 cm i bredden og 27,5 cm i højden. 

Hvor tit bliver den røde miljøboks hentet?
Den røde miljøboks bliver hentet hver uge sammen med dit rest- og madaffald, hvis du sætter den ud til beholderen og den er markeret med adresselabel med navn og adresse, som du selv skal udfylde.

Jeg har farligt affald, der ikke kan være i miljøboksen, hvad gør jeg?
Det farlige affald, der ikke kan være i den røde miljøboks, skal du aflevere på genbrugsstationen.