Restaffald

Dit mad- og restaffald bliver afhentet ved din villa/rækkehus en gang om ugen. Se i Tast-selv selvbetjening, hvilken ugedag din beholder bliver tømt. Start med at vælge din kommune og indtast derefter din adresse.

 

Din beholder til restaffald kan du bruge til:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Chipsposer og kaffeposer
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir
 • Flamingo
 • Strøelse til husdyr

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

Dette må du ikke smide i beholderen til restaffald.

 • farligt affald: er miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen, så det kan blive behandlet forsvarligt.
 • elektronik og batterier: er ligeledes miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen.
 • affald, som kan genbruges

Afhentning af mad- og restaffald

Bor du i hus (villa eller rækkehus) bliver dit mad- og restaffald automatisk afhentet hver uge. Du kan dog vælge at ændre det til tømning hver 14. dag, hvis du ønsker dette. Dog skal du være opmærksom på, at der i sommerperioden - juni, juli, august - stadig vil være tømning hver uge. 

Kontakt Kundeservice på e-mail: kundeservice@vestfor.dk for at skifte til 14. dages tømning.

Beholderen

 • Du skal selv sørge for at holde beholderen ren.
 • Du må kun fylde beholderen, så låget stadig kan lukkes helt. 
 • Sække må kun fyldes op til stregen. 

Ekstra sække

 • Hvert år omkring jul, uddeles 1 julesæk til boliger med 240 l spande. Sækken kan evt. benyttes til det ekstra restaffald som kan opstå i forbindelse med jul og nytår. Sækken stilles ud ved siden af beholderen. Så tages den med, ved næste normale afhentningsdag. Sækken kan benyttes hele året.

Mærkater

 • Skal du af med yderligere restaffald, kan mærkater købes (pris: 4 stk. kr. 125 inkl. moms). Mærkaterne klistres på en vilkårlig sæk (klar, sort, papir, osv.). Du skal sætte mærkaten på sækken, og derefter sætte sækken ud ved siden af affaldsbeholderen. Så tages den med ved næste normale afhentningsdag.

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • Sod og aske fra brændeovne skal du lægge i poser, der lukkes helt, inden du lægger poserne i beholderen. Ellers kan skraldemanden få sod i ansigtet, når han tømmer beholderen.
 • Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose, inden du smider det til restaffald.
 • Glasskår, knive eller andre spidse og skarpe genstande pakker du ind, fx i en avis, så skraldemanden ikke skærer sig, eller sækken revner.
 • Du skal altid lægge bleer, ekskrementer fra kæledyr og andet lugtende affald i en tæt plastpose.
 • Køkkenkværne må ikke benyttes af hensyn til muligheden for genanvendelse.
 • Du kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dit madaffald. 

Andre har læst

Madaffald
Plast
Papir
Glas
Metal