Juleaffald

Julen er den tid på året, hvor der opstår mest affald. Se her, hvordan du håndterer det korrekt.

Julegavepapir

Julegavepapir kan ikke genanvendes. Papiret kan kommes i beholderen til restaffald eller afleveres på genbrugsstationen i containeren til 'Småt brændbart'.

Pap

Vi anbefaler, at du sorterer pap fra og afleverer det på genbrugsstationen eller stiller det ud til storskrald. 

EKSTRA mærkater til sække

Hvis du har mere affald, end der kan være i beholderne, kan du benytte en sæk (sort, klar, papir, osv.) som skal forsynes med et særligt mærkat, der kan skaffes ved at benytte TastSelv selvbetjening.
Du kan også kontakte Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 8020 8030. Sækken forsynes med EKSTRA-mærkatet og stilles ud på den normale afhentningsdag.

Småt brændbart

Andet forbrændingsegnet affald end restaffald eller genanvendeligt affald kan samles i en plastsæk og afleveres i containerne til 'Småt brændbart' på genbrugsstationen – det kan fx være flamingo eller småt trælegetøj. Er du i tvivl, kan du altid spørge personale på genbrugsstationen.

Julekort med musik

Alle produkter, der bruger batterier eller er forsynet med ledning, skal bortskaffes som elektronisk affald. Det gælder også slips med julemusik, julekort med musik, mobiltelefoner, gummisko med lys i, nissehuer med lys i osv. Den slags affald indeholder forskellige metaller og materialer, der udvikler miljøskadelige stoffer ved forbrænding, og du må derfor ikke komme dette affald i restaffaldet. Du kan komme denne type affald i miljøboksen. 

Juletræer

Juletræer bliver indsamlet den 3. tirsdag i januar måned.
Juletræer må gerne være over 1,5 meter lange, men pynten og foden tages af træet, inden du sætter det ud. 

Fyrværkeri

Ubrugt fyrværkeri
Lovligt ubrugt fyrværkeri kan afleveres på genbrugsstationen, og det skal afleveres til 'Farligt affald'. Lovligt fyrværkeri er mærket enten med et SIK-nummer, BRS-nummer eller er CE-mærket. Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning er det ulovligt og må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal der rettes henvendelse til politiet, som sørger for, at det bliver hentet. Det må ikke afleveres på politistationen. 

Brugt fyrværkeri
Du må gerne komme brugt fyrværkeri i beholderen til restaffald.
Flere oplysninger om fyrværkeri kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk