Rækkehuse

Beboere i rækkehusområder skal sortere mere til genanvendelse.

Bor du i rækkehus hvor pladsforholdene tillader det, har du fået leveret tre todelte affaldsbeholdere, en grøn biospand til køkkenet, en rød miljøboks til farligt affald, samt informationsmateriale. 

Bor du i rækkehus, der ikke umiddelbart har plads til tre affaldsbeholdere, skal du først senere starte med, at sortere mere affald. Når tidspunktet for dette ligger fast, vil du modtage et informationsbrev og en sorteringsguide fra kommunen. 
Hvis du har spørgsmål til, hvornår du skal i gang med at sortere, kan du kontakte dit boligselskab/bestyrelse, som er i dialog med kommunen.  


Du skal fremover sortere:

  • Plast
  • Papir
  • Glas
  • Metal
  • Mad
  • Restaffald

Du vil også kunne få hentet haveaffald og storskrald.

 

Andre har læst

Priser
Etageboliger