Etagebolig

Sommeren 2016 startede den nye affaldsordning i Ishøj. Bor du i etagebolig vil det være forskelligt fra boligområde til boligområde, hvornår du skal i gang med at sortere dit affald, da etageboligerne vil have en to årig periode til at køre den nye affaldsordning ind.

Du vil få et brev fra kommunen, når dit boligområde skal i gang med at sortere.

Når den nye affaldsordning fungerer i dit boligområde, vil du kunne sortere:

  • Madaffald
  • Plast
  • Papir
  • Glas
  • Metal
  • Pap
  • Restaffald

Tidsplan for udrulning af affaldsordningen

For etageboliger vil udrulningen af den nye affaldsordning ske løbende over en to årig periode. De første boligområder starter i 2017, og alle boligområder vil have nye beholdere ved udgangen af 2018.

For dig som bor i etagebolig, er vi i gang med en dialog med dit boligselskab/bestyrelse om, hvornår du skal starte med at sortere mere, og hvilke typer affaldsbeholdere I vil få i jeres boligområde. Når det er på plads, vil du bl.a. få et informationsbrev, sorteringspose og en sorteringsguide til, hvordan du skal sortere dit affald.


Andre har læst

Priser 
Rækkehuse