Kravene er overholdt

Hvis du ikke har fået hentet affald, selv om du har opfyldt kravene, eller du er utilfreds med noget i forbindelse med tømningen, skal du benytte Tast-selv selvbetjening. Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse.

Du har mulighed for at anmelde i Tast-selv selvbetjening hvis:

  • du ikke har fået hentet dit affald
  • der er tabt affald
  • beholderen ikke er sat på plads
  • lågen ikke er lukket
  • beholderen er blevet tømt inden kl. 6.00
  • beholderen ikke er tømt helt
  • den nye sæk ikke er sat korrekt i affaldsstativet (gælder kun for husstande med affaldsstativer)
  • der har været andre problemer ved afhentningen

Husk at angive, hvilken affaldstype at afvigelsen har fundet sted. Glemt affald bliver normalt hentet senest dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.


Andre har læst

Affaldet er ikke afhentet
Kravene er ikke overholdt