Kravene er ikke overholdt

Her finder du information om hvad du skal gøre, hvis skraldemanden ikke har kunnet komme til at hente dit affald.

Manglende afhentning kan skyldes forkert sortering. I så fald skal problemet udbedres inden næste gang, der skal hentes affald. 

 

Restaffald

Hvis skraldemanden har efterladt en ekstra sæk, skal du benytte den til det overskydende affald. Du stiller blot sækken ved siden af beholderen, som skal stå et sted, hvor adgangskravene er opfyldt. Sækken bliver taget med, næste gang der tømmes. Er der ikke efterladt en sæk, er der følgende muligheder:

  • Husk at rydde evt. forhindringer af vejen eller placér beholder, så adgangskravene er overholdt.
  • Ekstra sæk: Hvis du undtagelsesvis ikke har plads nok til affaldet i din beholder, kan det overskydende affald kommes i en vilkårlig sæk (sort, klar, papir, osv.), som forsynes med et EXTRA affaldssæk-mærkat. 4 stk. Mærkaterne koster i alt 50 kr.

Storskrald, haveaffald, papir og glas

Hvis den manglende afhentning skyldes, at kravene ikke er overholdt, kan du aflevere storskrald, haveaffald, papir og glas på den lokale genbrugsstation. Papir og glas kan desuden afleveres i de kuber, der står rundt omkring i gadebilledet.

 

Alle krav er overholdt

Hvis du har overholdt alle krav til sortering, placering og adgangsforhold, og den manglende tømning skyldes en fejl fra vognmandens side, kan du rykke for afhentning her ved at anmelde det som afvigelse i vores selvbetjeningssystem.

 

Andre har læst

Affaldet er ikke afhentet
Kravene er overholdt