Affaldet er ikke afhentet

Hvis du har afvigelser eller problemer med at få hentet dit affald som planlagt, skal du benytte Tast-selv selvbetjening. Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse, når du kommer ind.

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det være fordi:

  • Affaldet ikke er stillet frem eller emballeret korrekt eller
  • Skraldemanden er blevet forhindret.

For at skraldemanden kan hente affaldet, er der nogle ting, du bør være opmærksom på. Der er nogle krav til, hvordan du skal stille affaldet, og hvordan du emballerer det korrekt. Desuden skal reglerne for adgangsveje være opfyldt.


Andre har læst

Kravene er overholdt
Kravene er ikke overholdt